Certifikace

Systém jakosti má firma zaveden od roku 1997. Firemní filozofie vychází ze zásad norem EN ISO 9001:2015, a je formulována v Politice jakosti. Jejím základem je jednoznačná orientace na zákazníka, uspokojování jeho potřeb a požadavků. Principy v oblasti Politiky jakosti jsou vedením společnosti přijímány vždy na období dvou let. Důraz je kladen především na zvyšování efektivnosti systému managementu, motivaci a informovanosti zaměstnanců, a pravidelně ověřuje funkčnost systému managementu jakosti, stav a výsledky. Základním dokumentem systému řízení jakosti je Příručka jakosti. Systém řízení jakosti je v půlročních intervalech přezkoumáván vedením společnosti.

Společnost Rotas Strojírny disponuje následující certifikáty: