Firemní politika

Lidské zdroje

Kvalitní a kvalifikovaní zaměstnanci jsou pro firmu výhrou, a jedním z předpokladů jejich udržení ve firmě je vytváření vhodných pracovních podmínek a odpovídající mzdové ohodnocení.

Průměrný věk

Průměrný věk našich zaměstnanců je 42 let

Průměrně zaměstnaný ve firmě

Průměrně u nás naši zaměstnanci pracují 11 let

Osobní přístup

V rámci jednotlivých stupňů řízení máme velmi úzký vztah mezi všemi zaměstnanci. Při pravidelných poradách s vedením může každý zaměstnanec vznést dotaz či připomínku.

Moderní zázemí

Strojařina nemusí být vždy hrubá a špinavá práce. Důkazem je naše zázemí a venkovní prostranství.