Sponzoring

Společnost Rotas Strojírny podporuje řadu aktivit našeho regionu, mezi které dlouhodobě patří i podpora sportu. Mezi nejvýznamnější patří TJ ROTAS, oddíl vzpírání. Vzpěrači mají v Rotavě dlouholetou tradici a výborné výsledky. Pravidelně se zúčastňují nejen Mistrovství ČR, ale i mezinárodních soutěží. Tradičně v prosinci každého roku se koná mezinárodní soutěž za podpory naší firmy „Velká cena ROTAS STROJÍRNY mládeže ve vzpírání“. Dalšími podporovanými kluby jsou např. HC Baník Sokolov či TJ Rotas Rotava – fotbalový oddíl a spousta dalších.

Dalším významným projektem, který firma podporuje, je Spolek za zachování hutě v Šindelové. Cílem spolku je po úspěšné realizaci záchrany této unikátní památky, předat ji Obecnímu úřadu v Šindelové. Stane se důstojným symbolem historie železářství našeho regionu. Tato technická památka, jedna z 12 - ti nejohroženějších tohoto druhu v ČR, má vazbu i k historii železářství v Rotavě. Během uplynulého roku došlo k prvním odborným pracím, výsledek práce je zřejmý. Více informací na www.hut-sindelova.cz.